Żyrardów

EDK Żyrardów

EDK Żyrardów zaistniała po raz pierwszy w 2017 roku.

Ruszyliśmy trasą opracowaną przez Pawła Łęckiego przez Puszczę Mariańską, Miedniewice kończąc w Szymanowie. Mijamy miejsce kultu Świętego Stanisława Papczyńskiego, Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej i kończymy naszą Drogę w Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie.